Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)
Jain Pratikraman | Traditional Samvatsari Pratikraman

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:00 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
2 01:00 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
3 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
4 01:40 JAIN PATHSHALA (GAURAV JAIN JI)
5 02:00 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
6 02:30 JAIN RASOI -
7 02:50 PATH
8 03:00 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
9 03:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
10 04:00 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
11 04:20 DEV POOJA -
12 04:40 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
13 05:00 JAIN PATHSHALA (GAURAV JAIN JI)
14 05:20 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
15 05:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
16 05:50 JIN-ABHISHEK - DWARKA(DELHI)
17 05:59 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
18 06:55 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
19 07:04 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI
20 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
21 07:29 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
22 07:55 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
23 08:05 PRAVACHAN - PP. ELACHARYA SIDDHANT SAGAR JI M.H
24 08:15 D-LIVE - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
25 09:20 VISHESH -PP. VISUDDH SAGAR JI M.H (SAGAR)
26 09:50 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
27 10:00 DHARM PARIKRAMA -
28 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
29 10:35 JIN ABHISHEK - PADAMPURA (RAJ.)
30 10:50 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
31 11:10 TVC -
32 11:40 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
33 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
34 13:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
35 14:00 KAVI SAMMELAN -
36 14:20 JAIN RASOI -
37 14:40 DR. -
38 15:00 DHARM PARIKRAMA -
39 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
40 16:00 VISHESH - BARAUT(U.P)
41 16:10 TVC -
42 16:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
43 17:00 DHARM PARIKRAMA -
44 17:20 PRAVACHAN - PP. PRANAM SAGAR JI M.H
45 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
46 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
47 19:15 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
48 19:35 TARA SANSTHAN
49 19:53 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
50 20:22 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
51 20:40 VISHESH - SANSKAR SIVIR(INDORE)
52 21:00 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
53 21:20 VISHESH - PP. AJIT SAGAR JI M.H (BERASIYA)
54 21:40 VISHESH - HASTINAPUR VIDHAN
55 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
56 22:30 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
57 23:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI

An initiative by Paras TV