Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)
Jain Pratikraman | Traditional Samvatsari Pratikraman

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:00 PRAVACHAN - PP. SRISTIBHUSHAN MATA JI
2 00:20 PATH
3 00:30 PRAVACHAN - PP. TARUN SAGAR JI M.H
4 00:50 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
5 01:10 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
6 01:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
7 02:00 JAIN RASOI -
8 02:20 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
9 02:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
10 03:20 DEV POOJA -
11 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
12 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
13 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
14 05:00 DHYAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
15 05:35 KAVI SAMMELAN
16 05:50 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
17 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
18 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI
19 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
20 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
21 07:36 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
22 08:02 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
23 08:11 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
24 08:19 JIN-ABHISHEK - AAVAN(RAJ.)
25 08:28 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
26 08:37 JIN-ABHISHEK - PADMAWATI
27 08:42 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
28 08:51 LIVE - MANGI-TUNGI JI
29 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
30 10:35 JIN ABHISHEK - PADAMPURA (RAJ.)
31 11:00 TVC - ALCOBAN
32 12:00 DHARM PARIKRAMA
33 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
34 14:00 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
35 15:00 BHAKTAMER PATH
36 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
37 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
38 16:20 PRAVACHAN - PP. VIDYA SAGAR JI M.H
39 16:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
40 17:00 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
41 17:20 ANIMATED BHAKTAMER
42 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
43 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
44 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
45 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
46 19:20 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
47 19:20 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
48 19:40 TARA SANSTHAN
49 19:40 TARA SANSTHAN
50 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
51 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
52 20:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SHIVMUNI JI M.H
53 20:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SHIVMUNI JI M.H
54 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H
55 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H
56 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
57 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
58 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTIBHUSHAN MATA JI
59 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTIBHUSHAN MATA JI
60 21:40 VISHESH - ASTAPAD
61 21:40 VISHESH - ASTAPAD
62 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
63 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
64 22:42 PRAVACHAN - PP. ACH. MAHASHRAMAN JI M.H
65 22:42 PRAVACHAN - PP. ACH. MAHASHRAMAN JI M.H
66 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
67 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
68 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
69 23:40 ANIMATED BHAKTAMER

An initiative by Paras TV