Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)
Jain Pratikraman | Traditional Samvatsari Pratikraman

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:00 PRAVACHAN - PP. KULDARSHAN VIJAY JI M.H
2 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
3 01:00 KAVI SAMMELAN
4 01:10 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
5 01:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
6 02:00 JAIN RASOI -
7 02:20 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
8 02:40 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
9 03:40 PATH
10 03:50 PRAMANIKVANI - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
11 04:20 DEV POOJA -
12 04:40 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
13 05:00 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
14 05:10 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
15 05:50 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
16 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
17 06:55 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
18 07:04 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI
19 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
20 07:30 D-LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
21 07:55 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
22 08:05 D-LIVE - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
23 09:00 D-LIVE - PP. ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
24 09:20 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
25 09:50 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
26 10:00 PRAVACHAN -PP. VEER SAGAR JI M.H
27 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
28 10:35 JIN ABHISHEK - PADAMPURA (RAJ.)
29 10:50 PRAVACHAN - PP. KULDARSHAN VIJAY JI M.H
30 11:10 TVC - TRIBAL BLACK OIL
31 11:40 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
32 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
33 13:00 TVC - DHUANDHAR
34 13:30 TVC - TRIBAL BLACK OIL
35 14:00 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H
36 15:00 PRAVACHAN - PP. SAMBUDDH SAGAR JI M.H
37 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
38 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
39 16:20 TVC - GHARONDA
40 16:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
41 17:00 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
42 17:20 PRAVACHAN - PP. PRANAM SAGAR JI M.H
43 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
44 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
45 19:15 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
46 19:35 TARA SANSTHAN
47 19:53 D-LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
48 20:50 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA JI M.H
49 21:10 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
50 21:30 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
51 21:50 PATH
52 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
53 22:42 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
54 23:40 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI

An initiative by Paras TV