Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)
Jain Pratikraman | Traditional Samvatsari Pratikraman

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:00 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
2 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
3 01:00 KAVI SAMMELAN
4 01:10 PRAVACHAN - PP. KULDARSHAN VIJAY JI M.H
5 01:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
6 02:00 JAIN RASOI -
7 02:20 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
8 02:40 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
9 03:40 PATH
10 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
11 04:20 DEV POOJA -
12 04:40 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
13 05:00 JAIN PATHSHALA (GAURAV JAIN JI)
14 05:20 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
15 05:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
16 05:50 JIN-ABHISHEK - DWARKA(DELHI)
17 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
18 06:55 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
19 07:04 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI
20 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
21 07:29 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
22 07:55 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
23 08:05 PRAVACHAN - PP. ELACHARYA SIDDHANT SAGAR JI M.H
24 08:15 D-LIVE - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
25 09:20 LIVE - PP. MUKTI SAGAR JI M.H (UJJAIN)
26 12:20 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
27 13:00 LIVE - MORENA(M.P)
28 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
29 16:20 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
30 16:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
31 17:00 JAIN PATHSHALA (GAURAV JAIN JI)
32 17:20 PRAVACHAN - PP. PRANAM SAGAR JI M.H
33 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
34 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
35 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
36 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
37 19:15 VISHESH - KAVI NAGAR(GAZIABAD)
38 19:15 VISHESH - KAVI NAGAR(GAZIABAD)
39 19:35 TARA SANSTHAN
40 19:35 TARA SANSTHAN
41 19:53 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
42 19:53 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
43 20:22 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
44 20:22 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
45 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H
46 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H
47 21:00 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
48 21:00 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
49 21:20 PRAVACHAN - PP. ADITYA SAGAR JI M.H
50 21:20 PRAVACHAN - PP. ADITYA SAGAR JI M.H
51 21:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
52 21:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
53 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
54 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
55 22:42 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
56 22:42 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
57 23:40 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
58 23:40 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI

An initiative by Paras TV