Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:01 ANIMATED BHAKTAMER
2 00:20 CARTOON FILM STORY (OLD)
3 00:30 ANIMATED CHALISA -BHAGWAN PARSHAVNATH JI
4 00:45 BHAKTAMER PATH
5 01:00 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
6 01:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
7 02:10 SWARANJALI
8 02:20 JUNGLE KI SADHNA - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
9 02:40 CHALISA
10 03:00 ANIMATED BHAKTAMER
11 03:20 SWARANJALI
12 03:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ
13 04:00 PRARTHANA - MUNI PRANAMYA SAGAR JI
14 04:10 DEV POOJA
15 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
16 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
17 06:00 (PRAVACHAN) 06:00 AM TO 07:00 AM (PP. GYANMATI MATA JI)
18 07:00 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM JAHAJPUR(RAJ.)
19 07:09 D-LIVE - JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
20 07:19 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
21 07:29 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
22 07:38 PRAVACHAN - PP. ACH. MAHAPRAGYA JI MAHARAJ
23 08:05 PRAVACHAN - PP. ACH. SHIVMUNI JI MAHARAJ
24 08:25 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
25 08:35 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
26 08:45 BIJOLIYA JI(RAJ.) (PRAVACHAN) 08:45AM TO 10:15AM (PP. SUDHA SAGAR JI MAHARAJ)
27 10:15 D-LIVE (BHOPAL)
28 11:15 VISHESH
29 12:40 TVC
30 00:10 DHARM PARIKRAMA P1 - P2
31 12:30 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ
32 12:50 VISHESH
33 13:00 TVC
34 13:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ
35 14:00 TVC
36 14:10 TVC
37 14:20 PRAVACHAN - PP. PRANAMYA SAGAR JI MAHARAJ
38 15:00 VISHESH
39 15:18 TVC
40 16:00 PRAVACHAN - ACH. GYAN SAGAR JI MAHARAJ
41 16:20 TVC
42 16:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
43 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
44 17:30 MANGAL AARTI
45 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
46 18:21 SHANKA SAMADHAN (PRAVACHAN) 06:21 PM TO 07:20 PM ( PRAMAN SAGAR JI MAHARAJ )
47 19:20 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI MAHARAJ
48 19:40 TVC
49 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI MAHARAJ
50 20:20 TARA SANSTHAN
51 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI MAHARAJ
52 21:00 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI MAHARAJ
53 21:20 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
54 21:40 VISHESH
55 22:00 TVC
56 22:20 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
57 22:40 JUNGLE KI SADHANA - MUNI CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ
58 23:00 PRAVACHAN - MUNI TARUN SAGAR JI MAHARAJ
59 23:20 VISHESH
60 23:20 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI

An initiative by Paras TV

Design and developed By Creation And Development