Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)
Jain Pratikraman | Traditional Samvatsari Pratikraman

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:00 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
2 01:00 PRAVACHAN - PP. VISALYA SAGAR JI M.H -
3 01:20 JAIN RASOI -
4 01:40 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
5 02:00 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
6 03:00 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
7 03:40 PRAVACHAN - PP. ARSHMATI MATA JI -
8 04:00 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
9 04:20 PRAVACHAN - PP. VIMARSH SAGAR JI M.H
10 04:40 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
11 05:00 DEV POOJA -
12 05:20 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
13 05:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
14 05:50 JIN-ABHISHEK - DWARKA(DELHI)
15 05:59 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
16 06:55 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
17 07:04 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI
18 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
19 07:27 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
20 07:53 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
21 08:02 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
22 08:20 D-LIVE - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
23 10:25 DHARM PARIKRAMA -
24 10:35 JIN ABHISHEK - PADAMPURA (RAJ.)
25 10:50 PRAVACHAN - PP. ELACHARYA SIDDHANT SAGAR JI M.H
26 11:00 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
27 11:10 TVC -
28 11:40 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
29 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
30 13:00 LIVE - PP. ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
31 14:00 JIN-ABHISHEK - SONAGIR(M.P)
32 14:10 D-LIVE - PP. ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
33 14:40 PANCHKALYANAK - PP. VIRAG SAGAR JI M.H (PATHARIYA)
34 15:00 PRAVACHAN - PP. ARSHMATI MATA JI -
35 15:20 JIN-ABHISHEK - RANILA JI (ROHTAK)
36 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
37 16:00 PRAVACHAN - PP. VISALYA SAGAR JI M.H -
38 16:20 PRAVACHAN - PP. SAMBUDDH SAGAR JI M.H -
39 16:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
40 17:00 PRAVACHAN - PP. VARDHMAN SAGAR JI M.H
41 17:20 PRAVACHAN - PP. PRANAM SAGAR JI M.H
42 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
43 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
44 19:15 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
45 19:35 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
46 20:04 DHARM PARIKRAMA -
47 20:22 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H -
48 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H -
49 21:00 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H -
50 21:20 PRAVACHAN - PP. SRISTIBHUSHAN MATA JI -
51 21:40 DHARM PARIKRAMA -
52 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI -
53 22:27 D-LIVE - PP. ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
54 23:00 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H -
55 23:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI -

An initiative by Paras TV