Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)
Jain Pratikraman | Traditional Samvatsari Pratikraman

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:00 PRAVACHAN - PP. VISUDDH SAGAR JI M.H
2 01:00 PRAVACHAN - PP. BHAW SAGAR JI M.H
3 01:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
4 02:00 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
5 02:20 PRAVACHAN - PP. ARSHMATI MATA JI -
6 02:40 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
7 03:40 JAIN RASOI -
8 04:00 PRAVACHAN - PP. VISALYA SAGAR JI M.H -
9 04:20 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
10 04:40 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
11 05:00 DEV POOJA -
12 05:20 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
13 05:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
14 05:59 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
15 06:55 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
16 07:04 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI
17 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
18 07:27 PRAVACHAN - ACH. MAHASHRAMAN JI M.H -
19 07:53 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
20 08:02 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
21 08:20 D-LIVE - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
22 09:25 D-LIVE - PP. ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
23 10:00 PRAVACHAN - PP. ELACHARYA SIDDHANT SAGAR JI M.H
24 10:10 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
25 10:25 JIN-ABHISHEK - DHARMTEERTH
26 10:35 JIN ABHISHEK - PADAMPURA (RAJ.)
27 10:50 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
28 11:00 DHARM PARIKRAMA -
29 11:10 TVC -
30 11:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
31 12:00 JIN ABHISHEK - PADAMPURA (RAJ.)
32 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
33 13:00 TVC -
34 13:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
35 14:00 JIN-ABHISHEK - SONAGIR JI
36 14:10 DHARM PARIKRAMA -
37 14:20 JAIN RASOI -
38 14:40 PRAVACHAN - PP. TARUN SAGAR JI M.H -
39 15:00 PANCHKALYANAK - PP. GUPTINANDI JI M.H
40 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
41 16:00 TVC -
42 16:30 PRAVACHAN - PP. ELACHARYA SIDDHANT SAGAR JI M.H
43 16:40 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI M.H
44 16:50 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
45 17:00 DHARM PARIKRAMA -
46 17:20 JAIN RASOI -
47 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
48 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
49 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
50 18:18 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
51 19:15 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
52 19:15 PRAVACHAN - PP. PULAK SAGAR JI M.H
53 19:35 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
54 19:35 ZOOM LIVE - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
55 20:04 PRAVACHAN - PP. NIKUNJ GURU JI -
56 20:04 PRAVACHAN - PP. NIKUNJ GURU JI -
57 20:22 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H -
58 20:22 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H -
59 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H -
60 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI M.H -
61 21:00 VISHESH - PP. PRAGYA SAGAR JI M.H(PUSPGIRI)
62 21:00 VISHESH - PP. PRAGYA SAGAR JI M.H(PUSPGIRI)
63 21:20 PRAVACHAN - PP. SRISTIBHUSHAN MATA JI -
64 21:20 PRAVACHAN - PP. SRISTIBHUSHAN MATA JI -
65 21:40 VISHESH - VIDHAN ,KAILASH PARWAT(HASTINAPUR)
66 21:40 VISHESH - VIDHAN ,KAILASH PARWAT(HASTINAPUR)
67 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI -
68 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI -
69 22:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
70 22:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
71 23:00 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H -
72 23:00 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H -
73 23:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI -
74 23:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI -

An initiative by Paras TV